DN Aidit lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya mendirikan perkumpulan keagamaan Nurul Islam...